NYTTIG INFORMASJON

NYTTIG INFORMASJON

Informasjon ifra 3’ern Trafikkskole.

Velkommen til 3`ern trafikkskole. Vi jobber for at du skal trives hos oss, og opplæringen skal være effektiv, slik at du får best mulig opplæring på kortest mulig tid.

Betaling : Med kort eller på forhåndsinnbetalt giro. Før du meldes opp til prøve ved Biltilsynet, skal alt være innbetalt. Pakkepriser betales på forskudd og refunderes ikke ved avbrudd i opplæringen.

Fra man starter opplæringen og kontrakt blir underskrevet. til føreprøve blir bestått. må det ikke gå over 2 år. Dersom det blir kjørt flere timer enn hva som er i pakken, vil dette bli etterfakturert.

Avbestilling: Dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du ikke kan kjøre den oppsatte kjøretimen, er det viktig at du får gitt beskjed til læreren din i god tid.

Senest klokken 12.00 hverdagen før kjøretimen. Det vil si fredag dersom kjøretimen er på mandag.

Hvis dette ikke skjer blir vi nødt til å kreve betaling, da muligheten til å få besatt timen på så kort varsel med en annen elev er umulig.

Dersom vi må avbestille, skjer dette også selvfølgelig i så god tid som mulig.

Taushetsplikt : Alle som jobber ved trafikkskolen har taushetsplikt.

Gode råd til førerprøven

Sensors oppgave når han/hun skal vurdere dine prestasjoner er beskrevet i <<kriterier til førerprøven>>. Her står det beskrevet i detalj hva som kan godkjennes og hva som ikke kan godkjennes på en førerprøve. Det er altså ikke sensors humør eller andre myter som avgjør du får bestått eller ikke. Dette er helt og holdent du som avgjør gjennom dine handlinger.

Følgende momenter blir vurdert :

 • OBSERVASJON
 • FARTSTILPASNING
 • TRAFIKKTILPASNING
 • PLASSERING
 • TEGN

I tillegg får du et spørsmål om sikkerhetskontroll før kjøringen begynner

1 OBSERVASJON

 • Ta overblikk ved å se langt frem, beveg blikket.
 • Observere trafikken bak deg ved bruk av speil. Bruke speil før og eventuelt under fartsreduksjon/fartsøkning.
 • Bruke speil oftere når det er trafikk bak. Bruke speil ved feltskifte, plasskifte og sving I veikryss.
 • Bruke korte blikkbevegelser.

Vanlige feil er at kandidaten ikke beveger blikket godt nok ut til sidene. Dette resulterer i at kandidaten mister verdifull informasjan. Eksempelvis trafikk fra høyre, fartsgrenser. vars. skilt som varsler forkjørsvei,skilt om vikeplikt OSV.

2 FARTSTILPASNING

Når det gjelder kjørefarten skiller vi mellom fartsgrenser og forsvarlig hastighet. Det er en del som har problemer med å forstå dette. Fartsgrensen kan vi bare holde under ideelle forhold. Det er mange faktorer som virker inn. Eksempelvis føre, siktforhold, kjøring i boligstrøk, konfliktpunkter for eksempel busstopp, vegkryss, parkerte biler osv.

Vanlige feil :

 • For-fort frem mot kryss (vikeplikt fra høyre), gangfelt, rundkjøring, buss på holdeplass (bremseberedskap).
 • 50 km/t fartsgrense betyr 50 og IKKE 55. Er det vanskelig å holde akkurat 50 km/t, hold heller litt under. Et lite avvik aksepteres, men 6O km/t i 50-sone må rettes løpet 5 sekunder. .
 • Når fartsgrensen reduseres skal farten tilpasses før skiltet passeres.
 • For høy fart er vanlig årsak til stryk. Det forventes ikke at kandidaten skal ha samme flyt og tempo som en person med lang kjøreerfaring. Dette betyr selvsagt ikke at vi kan kjøre i 60 km/t på motorveg hvor forsvarlig hastighet er 80 km/t. Slike forsøk på helgardering blir avslørt og viser at du har problerner med å tilpasse farten etter forholdene.

3 TRAFIKKTILPASNING

Dette går på samarbeid med andre trafikanter, slik som å utnytte luker, tydelig vise at du vil overholde vikeplikten, ha riktig adferd ved for eksernpel fletting.

Vanlige fell:

 • lkke overholde vikeplikten fra høyre.
 • lkke overholde vikeplikt for gående.
 • lkke overholde vikeplikt ved hindringer for eksempel parkerte biler, vegarbeid.

4 PLASSERING

Riktig plassering før sving i vegkryss, plassering på flerfeltsvei etter hovedregel og unntak fra hovedregel. Plassering i rundkjøring, etter skilt og oppmerking. Avstand til forankjørende.

Vanlige fell:

 • Unøyaktig plassering før kryss.
 • Feil plassering før rundkjøring.
 • Kjøring i strid med skilt, for eksempel <<påbudt kjøreretning>> eller <<innkjøring forbudt>>.

5 TEGN

Her slurves det mye. Mange har ideer om at det ikke er nødvendig å gi tegn dersom det er påbudt kjøreretning .Bruk ALLTID tegn ved sving i veikryss(med få unntak). Tegn skal settes på minst 5. sek. før plassendring. Tidligere dersom det er utenfor tettbygd strøk.

Vanlige feil:

 • Unnlate å bruke tegn eller setter det på for sent.

Hvor man skal kjøre bestemmes av et dataprogram før sensor kommer ut i bilen. Det er utarbeidet flere ruter. Disse rutene er nøye planlagt for å teste kandidaten i forskjellige trafikksituasjoner og trafikkmiljø.

Hver rute inneholder følgende momenter:

 • Sikkerhetskontroll.
 • Landeveg/motorveg.
 • Bykjøring
 • Kjøring i boligmiljø.
 • Rygging/vending eller parkering.

GJENNOMGANG AV FØRERPRØVEN

Underveis gir sensor beskjed i god tid om hvor kandidaten skal kjøre. For noen er det erfaringsmessig uvant å få beskjed så tidlig i tillegg til at noen ofte får flere beskjeder samtidig. Grunnen til at det blir gitt flere beskjeder om gangen, er at kandidaten skal få anledning til å planlegge kjøringen sin, for eksernpiel ved kjøring i enveiskjørte gater. Har du glemt hvilken beskjed sensor har gitt kan du be om at sensor ‘gjentar beskjeden.

Gjør du feil underveis er det viktig at du ikke henger deg opp i dette. Det vil ofte føre til at du mister konsentrasjonen på det som skal skje fremover.  Det du gjør under kjøringen kan du gjerne kommentere. Det er positivt at du er klar over dine handlinger. Dette gjør det lettere å rette på eventuelle feil senere, Vær ærlig under oppsummeringen etter kjøreturen. Det gir et godt inntrykk og viser at du er bevisst på dine handlinger.

Vanlige stryk-feil:

 • Ikke overholde vikeplikt.
 • Kjører for fort frem mot kryss .
 • Kjører for fort forbi buss på holdeplass
 • Kjører for fort frem mot uoversiktlig gangfelt.
 • Kjører for fort i boligområder.
 • Kjører i strid med skilt/eller i kollektivfelt
 • Kjører på rødt lys

LAST NED SIKKERHETSKONTROLL KL.B

Mål for trinn 2 :

Elevens kjøretekniske ferdigheter skal være gode nok til at oppmerksomheten ikke lenger må brukes på å utføre tekniske handlinger.
Kjøringen skal bære preg av teknisk automatisering.

LAST NED MÅL FOR TRINN 2

Mål for trinn 3 :

Eleven skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.
I tillegg skal eleven vurdere sin egen kompetanse.

LAST NED MÅL FOR TRINN 3

OPPLÆRINGSTILBUD

OPPLÆRINGSTILBUD

Vi tilbyr opplæring på personbil / klasse B kl. B automat og moped.

Trafikalt grunnkurs:

 • Trafikkalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne og øvelseskjøre enten privat eller på kjøreskolen.

Moped opplæring

 • For å kunne kjøre  moped må man gjennomføre obligatorisk mopedførerkurs.
 • Kurset består av teori og 14 timers obligatorisk kjøring.
 • Etter gjennomført kurs må du avlegge teoriprøve hos Statens Vegvesen før du får utstedt mopedførerkortet.

Førerkort klasse B

Vi tilbyr opplæring til førerkort klasse B enten som ordinær opplæring eller som intensiv opplæring.

Førerkort klasse B har følgende obligatorisk opplæring:

 • Sikkerhetskurs på bane ( Glattkjøring )
 • Sikkerhetskurs på veg ( Landevegskjøring )
 • Mørkekjøring

De fleste av våre elever velger en av våre pakkeløsninger .

INTENSIVKURS

INTENSIVKURS

Vi skreddersyr intensivkurs hvis du er avhengig av å gjennomføre opplæringen din på kort tid.

Intensivkurs gjennomføres på følgende måte:

 • Praktisk opplæring til førerkort klasse B kan gjennomføres i løpet av 14 dager.
 • Intensiv opplæring gjennomføres hele året.
 • Det forutsettes at man behersker bilen teknisk ved oppstart av kurset. Dvs. start, stopp, bakkestart, rygging etc. Dette betyr at intensiv kurset vil ta for seg den trafikale delen av opplæringen.
 • Det er en fordel at teorien hos Statens Vegvesen er bestått før man starter på intensivopplæringen. Dette på grunn av ventetider og gjennomføring av praktisk førerprøve.
 • Prisen på intensivkurs er det samme som pakkepris. (Se prisliste )

Disse kursene er svært poulære så vær tidlig ute med påmelding, spesielt i skoleferiene.

PAKKER

PAKKER

Her finner dere oversikt over våre pakker, ta gjerne kontakt med oss direkte for en gjennomgang av hvilke pakker som passer for deg.

Pakke 1

<h3 style=»text-align: center;»>Grunnpakke
15 020,-</h3>
<p style=»text-align: left;»>Førerprøve
Sikkerhetskurs på vei.
Dag 1
Trinn 2 Veiledningstime
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
Trinn 3 Veiledningstime
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
Naf gebyr</p>

KONTAKT

Pakke 2

<h3 style=»text-align: center;»>10 timers pakke
20 520,-</h3>
<p style=»text-align: left;»>Førerprøve
Sikkerhetskurs på vei.
Dag 1
Trinn 2 Veiledningstime
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
Trinn 3 Veiledningstime
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
Naf gebyr</p>

KONTAKT

Pakke 3

<h3 style=»text-align: center;»> 15 timers pakke
23 520,-</h3>
<p style=»text-align: left;»>Førerprøve
Sikkerhetskurs på vei.
Dag 1
Trinn 2 Veiledningstime
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
Trinn 3 Veiledningstime
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
Naf gebyr</p>

KONTAKT

Pakke 4

<h3 style=»text-align: center;»>20 timers pakke
26 470,-</h3>
<p style=»text-align: left;»>Førerprøve
Sikkerhetskurs på vei.
Dag 1
Trinn 2 Veiledningstime
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
Trinn 3 Veiledningstime
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
Naf gebyr</p>

KONTAKT