Trafikalt grunnkurs TG

Kurs Varighet
Pris

Førstehjelpskurs (tema 5 og 6)
800,-
Mørkedemonstrasjoner (tema 7)
1700,-
Trafikalt Grunnkurs (tema 1, 2 ,3, 4)
2100,-
Andre varer Varighet
Pris

-- Alle klasser --

Andre varer Varighet
Pris

SMS varsling
50,-

B - Automat

Opplæring Varighet
Pris

Dobbeltime 1220,-
Kjøretime
610,-
Trinn 2 Veiledningstime
610,-
Trinn 3 Veiledningstime
610,-
Trinn 4, tema 4.1.1 Bilkjøringens risiko
0,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
3800,-
sikkerhetskurs på vei dag 1
4800,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
2800,-
Førerprøve
2500,-
Kjøretest
800,-
Andre varer Varighet
Pris

Naf gebyr
1135,-

Mopedkurs

Kurs Varighet
Pris

Grunnkurs AM 1460 450,-
Kjøregård 450,-
Trinn 2 trinnvurdering 610,-
Trinn 3 trinnvurdering 610,-
Sikkerhetskurs trafikk 2000,-
Sikkerhetskurs på veg AM 146 2000,-
Kjøretime moped 610,-
 Mopedkurs 6100,-
Andre varer Varighet
Pris

Klasse B

Opplæring Varighet
Pris

Dobbeltime
1220,-
Førerprøve
2300,-
Mørkekjøring
1700,-
Trinn 2 Veiledningstime
610,-
Kjøretime
610,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane
3500,-
Trinn 3 Veiledningstime
610,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei
2500,-
Sikkerhetskurs på vei. Dag 1
4500,-
Andre varer Varighet
Pris

Naf gebyr
1135,-

B96

Opplæring Varighet
Pris

Lastingskurs  1500,-
 Kjøretime  800,-
 Trinn 2 trinnvurdering  850,-
 Trinn 3 trinnvurdering  850,-
 Sikkerhetskurs på vei  2500,-

BE

Opplæring Varighet
Pris

Lastingskurs  1500,-
 Kjøretime  800,-
 Trinn 2 trinnvurdering  850,-
 Trinn 3 trinnvurdering  850,-
 Sikkerhetskurs på vei  2500,-
 Førerprøve  2500,-